Подстицаји за спровођење мера руралног развоја у 2017.

Програми и мере Министарства пољопривреде и животне средине Републике Србије.

Укратко о Подстицајима

Министарство пољопривреде и животне средине Републике Србије се ове године определило да врши подстицаје у физичку имовину за пољопривредна газдинства. Ту су подстицаји и за младе пољопривредне произвођаче, за безбедност производа, органске производе и производе са географским пореклом.

- Подстицаји

Опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Набавка новог трактора

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора.

Набавка нових машина, опреме као и квалитетних приплодних грла

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме као и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње.

Инвестиције у прерадуу за сектор млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

Правилник о подстицајима за унапређење конкурентности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа.

Подршка младима у руралним подручјима

Правилник о подстицајима програмима за диверзификацију доходка и унапређење квалитета живота у рурални подручјима кроз подршку младима у руралним подручјима.

Подизање конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла.

Најновије Објаве